Inicio » Carreteras » E 01 Spain (north) - e-road - E 01

E 01 Spain (north) - e-road - E 01
Salidas
refnombredirección
26 A
Tui (Norte);Salvaterra;Salceda
23
Cerquido
18 B
Porriño (Sur);Salceda;Salvaterra
18 A
As Gándaras (norte)
15 B
Porriño
15 A
N-550 Redondela-Pontevedra;A-52 Ourense
12
Sanguiñeda
11
Porteliña
10 B
Pousada
10 A
Tameiga
9
aeroporto;Puxeiros
8 B
Aeroporto;Guixar;AP-9 Pontevedra
159 B
A-55 Porriño-Tui;A-52 Ourense-Madrid
7 B
Aeroporto;Guixar;AP-9 Pontevedra
159 A
A-55 Vigo
151
147A
Moaña
137
N-550 Redondela
132 B
N-541 Ourense;N-550 Pontevedra
132 B
N-550 Pontevedra;N-541 Ourense
132 A
PO-11;Pontevedra (Sur);Marín
119
AG-41 Cambados-Sanxenxo-O Grove
110
N-640 Caldas de Reis-Vilagarcía
110
N-640 Caldas de Reis-Vilagarcía
93
AG-11 Ribeira;N-550 Padrón;Pontecesures
81
Área de Servizo de Compostela
75
75
72
N-525;AC-841;Santiago (Este)-Ourense;AP-53 Lalín-Ourense;AG-59 A Estrada
72
SC-11 Santiago;N-525 Ourense;AP-53 Ourense;AG-59 A Estrada;A-52 Madrid
70
67
67
55
41
N-550 Ordes
41
N-550 Ordes
7
3
16
A-6;Lugo;Madrid;Arteixo
12F
CP-4803 Miño-Perbes
15F
Área de Servizo de Miño
15F
Área de Servizo de Miño
27F-A
34F